Protest zaradi prenosa katoliških maš na RTV SLO

RTV Slovenija
Ljubljana
Vodstvo in odgovorni uredniki

23.8.2923

Protest zaradi prenosa katoliških maš na RTV SLO

RTV Slovenija je dne 15.8.2023, torej na dan katoliškega praznika Marijinega vnebovzetja, na svojem prvem televizijskem programu prenašala katoliško mašo iz cerkve Marije vnebovzete v Olimju, iste dne pa je tudi prvi radijski program nacionalne RTV neposredno prenašal mašo iz Brezij.
V Koaliciji proti cerkvenim privilegijem menimo, da je RTV Slovenija z obema prenosoma kršil 7. člen slovenske ustave, ki govori o ločitvi države in verskih skupnosti. RTV Slovenija je namreč javni zavod in s tem del države in zato zanj velja tudi velja slovenska ustava in v okviru tega tudi načelo ločitve države in verskih skupnosti iz že omenjenega člena.

Iz načela ločenosti države in verskih skupnosti izhaja, da mora biti država z vidika verskih skupnosti zavezana k nevtralnosti, tolerantnosti in ne-misijonarskemu delovanju v korist neke verske skupnosti. Država mora biti nevtralna do vseh verstev in verskih skupnosti, kar se kaže tudi v tem, da se država ne sme opredeljevati za nobeno vero ali proti njej. Država se ne sme poistovetiti z nobeno vero ali versko skupnostjo, nobene podpirati in nikogar z neko vero indoktrinirati. Vse to velja tudi za RTV Slovenija.

Iz predpisov katoliške cerkve jasno izhaja, da je obramba in širjenje vere bistvena in stalna dolžnost vseh vernikov, tako laikov kot klerikov in seveda vseh cerkvenopravnih oseb. Vsa cerkvena dejavnost je torej usmerjena v obrambo in širjenje vere (evangelizacija, šolstvo, vrtci, vojaški kurati, mediji, karitas, misijoni …). Seveda to velja tudi za cerkvene maše. Cerkvena maša je torej v funkciji obrambe in širjenja vere.

Če RTV Slovenija kot del države prenaša cerkvene maše, sodeluje pri obrambi in širjenju katoliške vere, kajti kot že navedeno, je cerkvena maša del obrambe in širjenja vere. To pa pomeni, da ni več versko nevtralna, saj se je postavila na stran ene verske skupnosti in jo podpira, saj v bistvu zanjo opravlja versko dejavnost. To pa je v nasprotju z ustavnim načelom ločitve države in verskih skupnosti, kamor spada tudi katoliška cerkev.

Nerazumljivo in zelo čudno je, da RTV Slovenija kot del države podpira katoliško cerkev, in to ne samo s prenosi cerkvenih maš, čeprav je za omenjeno organizacijo znano, da je proti mnogim človekovim pravicam, ki jih priznava slovenska ustava. Tako ne priznava pravice do življenja (njen najvišji verski spis zahteva smrt ljudi za mnoge moralne prekrške), svobode vesti (neustavni krst dojenčkov oz. otrok), volilne pravice (to je spremenila v volilno dolžnost), svobode izražanja in tiska (Papež Pij XII. je leta 1954 dejal, da kar ne ustreza resnici in morali, seveda je imel v mislih cerkveno resnico in moralo, nima pravice do obstoja), da ne omenjamo sovraštva do istospolnih. Torej gre za totalitarno organizacijo, kar je priznal tudi sam nezmotljivi papež Pij XI. leta 1930, ko je rekel: »Če že obstaja totalitaren režim – totalitaren v praksi in teoriji – je to režim Cerkve, saj Cerkvi človek pripada na totalen način.« Zelo poveden je bil tudi nemški zgodovinar Karlheinz Deschner, ki je dejal, da na svetu ni organizacije, ki bi bila v antiki, vključno s srednjim in novim vekom ter posebno v 20-tem stoletju tako obremenjena z zločini, kot katoliška cerkev.

Na podlagi navedenega v Koaliciji proti cerkvenim privilegijem protestiramo proti prenosom katoliškim maš s strani RTV Slovenija in pozivamo pristojne na RTV Slovenija, da ukinejo omenjene prenose. Pozivam vas, da nas o tem, kaj boste ukrenili na podlagi našega protesta, obvestite.

Hvala in lep pozdrav!

Koalicija proti cerkvenim privilegijem
Zanjo Vlado Began

Misli pomembnih katolikov

Nezmotljivi papež Pij XI.:
Če že obstaja totalitaren režim – totalitaren v praksi in teoriji – je to režim Cerkve, saj Cerkvi človek pripada na totalen način.

Papež Ratzinger:
Neverujoči so sile teme in zla.

Dominikanca Sprenger in Institoris o ženski:
Pogled nanjo je lep, dotik strupen in druženje z njo smrtonosno.

Papež Pij XII.:
Pripadamo militantni cerkvi …

Francoski kardinal Lepicier:
Če kdo javno priznava, da je heretik, ali če poskuša koga spreobrniti z nagovarjanjem ali lastnim vzorom, ne bo le izobčen, temveč je upravičeno lahko tudi ubit …

Nemški teolog, jezuit Michele Schmaus:
Nič ni bolj tujega katolicizmu kot demokracija.

Škof Göllner iz Linza:
Stroga dolžnost vesti vsakega kristjana je zatirati izrojeno judovstvo.

Papež Leon I.:
Nekatolikov se je potrebno izogibati “kot strupa, ki prinaša smrt! Prezirajte jih, izogibajte se jih in ne govorite z njimi”.

Pruski jezuitski general Wernz:
Cerkev lahko krivoverce obsodi tudi na smrt, vse njihove pravice pa so zgolj izraz našega popuščanja.

Adolf Hitler:
»Delam samo to, kar že tisoč petsto let dela cerkev, vsekakor temeljiteje«. (v zvezi z genocidom nad judi)

Sv. Ambrozij:
Vsi, ki niso katoliški, so krivoverci in bratje judov.