Koalicija proti cerkvenim privilegijem je neformalna civilna iniciativa, ki predvsem deluje na področju 7. člena slovenske ustave, pri čemer se zavzema za striktno uveljavitev načela ločenosti države in cerkve oz. verskih skupnosti v zakonodaji in v praksi in prenehanje vseh privilegijev, ki jih ima katoliška cerkev in druge verske skupnosti.. Koalicija lahko deluje tudi na drugih področjih, ki spadajo na področje ustave.

Čeprav bi morala biti država in cerkev ločeni, pa temu ni tako, saj država krši ustavno načelo ločenosti. Nekaj primerov:
– financiranje cerkve in njenih organizacij
– teološka fakulteta je del države
– vojaški in policijski kurati so državni uslužbenci
– državni predstavniki se udeležujejo maš katoliške cerkve
– cerkveni blagoslovi državnih objektov
– nekateri kleriki imajo diplomatski potni list Republike Slovenije.

Čeprav katoliška cerkev ne bi smela imeti privilegijev, pa jih ima. Nekaj primerov:
– v okviru RTV Slovenija ima svoje versko uredništvo, druge verske skupnosti ga nimajo
– v vojski ima svoje kurate, česar večina drugih verskih skupnosti nima
– v policiji ima svoje kurate, česar druge verske skupnosti nimajo
– blagoslovi raznih državnih objektov so omogočeni samo katoliški cerkvi, večini drugim verskim skupnostim ne.

Misli pomembnih katolikov

Nezmotljivi papež Pij XI.:
Če že obstaja totalitaren režim – totalitaren v praksi in teoriji – je to režim Cerkve, saj Cerkvi človek pripada na totalen način.

Papež Ratzinger:
Neverujoči so sile teme in zla.

Dominikanca Sprenger in Institoris o ženski:
Pogled nanjo je lep, dotik strupen in druženje z njo smrtonosno.

Papež Pij XII.:
Pripadamo militantni cerkvi …

Francoski kardinal Lepicier:
Če kdo javno priznava, da je heretik, ali če poskuša koga spreobrniti z nagovarjanjem ali lastnim vzorom, ne bo le izobčen, temveč je upravičeno lahko tudi ubit …

Nemški teolog, jezuit Michele Schmaus:
Nič ni bolj tujega katolicizmu kot demokracija.

Škof Göllner iz Linza:
Stroga dolžnost vesti vsakega kristjana je zatirati izrojeno judovstvo.

Papež Leon I.:
Nekatolikov se je potrebno izogibati “kot strupa, ki prinaša smrt! Prezirajte jih, izogibajte se jih in ne govorite z njimi”.

Pruski jezuitski general Wernz:
Cerkev lahko krivoverce obsodi tudi na smrt, vse njihove pravice pa so zgolj izraz našega popuščanja.

Adolf Hitler:
»Delam samo to, kar že tisoč petsto let dela cerkev, vsekakor temeljiteje«. (v zvezi z genocidom nad judi)

Sv. Ambrozij:
Vsi, ki niso katoliški, so krivoverci in bratje judov.